Fizjoterapia Zwierząt mgr inż. Malina Brzozowska

KINEZYTERAPIA


Podstawą tej rehabilitacji są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszych procesów naprawczych organizmu. Proponowane ćwiczenia to: stretching, ćwiczenia czynne, bierne, ćwiczenia na piłkach, wałkach, schodach rehabilitacyjnych, na drążkach itd.

Fizjoterapia Zwierząt - PROMOCJA!

Aktualizacja: 2019-09-11

Copyright © Fizjoterapia Zwierząt

Project by FotoADS