Fizjoterapia Zwierząt mgr inż. Malina Brzozowska

MAGNETOTERAPIA


Pole magnetyczne oddziałując na organizm wpływa między innymi na poprawę transportu tlenu przez komórki krwi, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza napięcie śródbłonka naczyniowego, przyczyniając się do lepszej wymiany jonowej, miejscowo podwyższa temperaturę, co zwiększa tempo procesów naprawczych. Gdy dochodzi do uporządko-wania zaburzonych procesów, następuje faza poprawy, czyli podniesienie witalności organizmu poprzez dostarczenie mu dodatkowej dawki energii, co w konsekwencji korzystnie wpływa na wzrost odporności na choroby, a także na zmęczenie.
Znane są dwa rodzaje leczniczego zastosowania magnetoterapii: stałym polem magnetycznym i zmiennym polem magnetycznym. W pierwszym przypadku wykorzystuje się magnesy wytwarzające stałe pole magnety-czne. W drugim zaś zamiast magnesów wykorzystuje się cewki podłączone do aparatu zasilającego, wytwarzające pulsacyjne pole magnetyczne. Cewki te umieszczone są w specjalnych derkach lub w kamaszach na kończyny, które zakłada się na konia na czas trwania zabiegu. Działanie impulsowego pola magnetycznego jest znacznie silniejsze niż stałego pola, dlatego też bardzo istotnym elementem w terapii jest dobór odpowiednich parametrów (natężenia, częstotliwości i czasu trwania emisji) pola magnetycznego.

Działania magnetoterapii:

 • przeciwzapalne,

 • przeciwbólowe,

 • przeciwobrzękowe,

 • przyspiesza zrost kostny, ścięgnowy,

 • w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn i kręgosłupa,

 • w zwalczaniu bólu kręgosłupa,

 • przyspiesza gojenie się ran,

 • stymuluje krążenie obwodowe,

 • lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen i efektywniejsze jego wykorzystanie,

 • przyśpiesza resorpcję krwiaków i obrzęków pourazowych.

 • wywołuje reakcje biochemiczne i reakcje przebiegające z udziałem enzymów i hormonów,

 • polepsza metabolizm tkanki nerwowej szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez zmniejszanie napięcia naczyń mózgowych,

 • hamuje procesy destrukcyjne i pobudzające reaktywność immunolo-giczną ustroju w przypadku zmian degeneracyjnych i zapalnych,

 • podczas trwania wzmożonego wysiłku fizycznego jako zabieg przygotowujący przed lub regenerujący po określonej aktywności fizycznej (np. zawodach).

  Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Magnetoterapia 01/06 Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Magnetoterapia 02/06 Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Magnetoterapia 03/06  
  Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Magnetoterapia 04/06 Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Magnetoterapia 05/06 Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Magnetoterapia 06/06  
Fizjoterapia Zwierząt - PROMOCJA!

Aktualizacja: 2019-09-11

Copyright © Fizjoterapia Zwierząt

Project by FotoADS