Fizjoterapia Zwierząt mgr inż. Malina Brzozowska

OSTEODYNAMICZNA METODA DORNA


Metoda Dorna należy do terapii osteodynamicznych i jest od ponad 30 lat stosowana przez fizjoterapeutów, masażystów, naturoterapeutów oraz lekarzy. Najszerzej rozpowszechniona jest w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Coraz większa ilość zoofizjoterapeutów z krajów europejskich stosuje tę metodę w swojej praktyce pracy ze zwierzętami. Świadczy o tym między innymi ogromne zainteresowanie szkoleniami jakie przeprowadzane są w Europie, a także w Polsce. Prekursorką metody Dorna u zwierząt jest Andrea Dunová – fizjoterapeutka, technik weterynarii, która od lat propaguje holistyczne podejście do zwierzęcego organizmu (www.dornovametoda-zvirata.cz).

Terapia Dorna jest delikatną mobilizacją kręgosłupa i stawów. Leczenie terapią Dorna odbywa się poprzez czynny lub czynny-wspomagany ruch zwierzęcia w stawach w obszarze spoczynkowego ustawienia stawów
i kręgów. Metoda ta ma szerokie zastosowanie przede wszystkim przy bólach grzbietu i kręgosłupa, napięciach mięśni spowodowanych blokadami w stawach oraz innych chorobach organów wewnętrznych spowodowanych blokadami kręgosłupa.
Według Dietera Dorna – twórcy terapii, wszelkie dolegliwości związane
z bólami pleców i kręgosłupa oraz stawów obwodowych spowodowane są zaburzeniami statyczno-dynamicznymi układu kostnego i mięśniowo - powięziowego. Jego zdaniem tylko prawidłowo ukształtowany kręgosłup, jako podstawa szkieletu oraz osłona rdzenia kręgowego, od którego odchodzą nerwy obwodowe, jest podstawą zdrowia oraz dobrej kondycji
i samopoczucia.
Podstawą dla zdrowego kręgosłupa powinny być równej długości kończyny (piersiowe i miedniczne) oraz prawidłowo ustawiona miednica.
Z tego powodu badanie i terapia metodą Dorna rozpoczyna się od badania i korekcji długości kończyn, przede wszystkim ustawienia stawów biodrowych, ustawienia kości miednicy, kości krzyżowej. Wszelkie funkcjonalne zmiany w wymienionych powyżej stawach mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowe ustawienie miednicy, co z kolei może być przyczyną przesunięcia (rotacji) poszczególnych kręgów kręgosłupa.
W ten sposób może dojść do zablokowań kręgów, ucisku na nerwy obwodowe, przesunieć i wypadnieć "dysków", zmian napięcia aparatu mięśniowo-więzadłowego co z kolei jest częstą przyczyną powstania wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, bólowych. Do rotacji kręgów może dojść na całej długości kręgosłupa. Nieprawidłowo ustawiona miednica może być również przyczyną funkcjonalnych zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych.
Dzięki wieloletnim obserwacjom i badaniom terapeutów metody Dorna wiemy, że kręgosłup i jego funkcjonowanie jest w ścisłym związku z organami wewnętrznymi. Przesunięte kręgi mogą negatywnie wpłynąć na pracę narządów wewnętrznych. Także nieprawidłowo funkcjonujące narządy wewnętrzne mogą doprowadzić do nawracających problemów w obrębie kręgosłupa oraz zaburzyć prawidłowy przepływ krwi i limfy w obrębie naczyń.
Metoda Dorna w swej metodyce ma jasne założenia, które w specyficzny sposób różnią się od innych terapii. Te założenia to: prostota, delikatność, działanie manualne, możliwość pracy na wszystkich stawach, aktywność pacjenta w trakcie terapii oraz celowość działania. Pracujemy z koniem,
a nie na koniu!


Prostota: metoda ta mimo bezwzględnej znajomości anatomii końskiego ciała jest prosta i łatwa do przyswojenia. Terapeuta dzięki swojej pracy może zrozumieć globalne zależności zachodzące w żywym organizmie- kompensacje i ich konsekwencje.

Delikatność: podczas terapii na elementach kostnych należy zwrócić uwagę na opór tkanki łącznej i zastosować delikatnie wymagany nacisk. Terapeuta określa zakres i prędkość ruchów leczonych stawów oraz kości w taki sposób, że koń powinnien czuć się komfortowo podczas terapii.
Działanie manualne: podczas terapii naszymi głównymi narzędziami są dłonie. To one mają za zadanie wyczuwać nieprawidłowości w tkankach. Oprócz palców możemy dodatkowo stosować w tej terapii dodatkowe atrybuty jakimi są bańki. Bańki wspomagają rozluźnienie tkanek, pomagają w ustawieniu przesuniętych kręgów, prowokują tkanki do regeneracji.
Praca na stawach: metoda Dorna jest terapią całościową. Wszystkie stawy mogą być leczone tą metodą, a doświadczony terapeuta będzie potrafił leczyć także stawy obwodowe. Dopiero kompleksowe przepracowanie wszystkich stawów daje gwarancję powodzenia terapii.

Aktywność pacjenta podczas terapii: podczas leczenia metodą Dorna pacjenci końscy zawsze aktywnie pracują. Koń nigdy nie jest bierny podczas terapii! Praca na stawach zawsze wykonywana jest podczas ruchu fragmentu końskiego ciała, który generowany jest przez terapeutę.


Dzięki tej metodzie możemy leczyć dolegliwości w obszarze kręgosłupa końskiego, a także promieniowania do kończyn piersiowych i miednicznych oraz potylicy. Możemy przepracowywać bóle w pojedynczych stawach. Leczone mogą być również dolegliwości o charakterze ortopedycznym
i neurologicznym, zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych, dopóki nie podlegają pod przeciwwskazaniom lekarza weterynarii.

 

  Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Metoda Dorna 01/03 Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Metoda Dorna 02/03 Fizjoterapia Zwierząt - Malina Brzozowska | Metoda Dorna 03/03  
Fizjoterapia Zwierząt - PROMOCJA!

Aktualizacja: 2019-09-11

Copyright © Fizjoterapia Zwierząt

Project by FotoADS